Meni Zapri

Člani Bratovščine Sv. Jurija so v službi vrednot viteštva v domovini in svetu

Na praznik Sv. Domicijana 2014 smo v Vipavi ustanovili tretjerednike Viteškega reda Sv. Jurija.

Danes so člani Bratovščine prisotni v okviru viteškega Priorata, kjer je sedež reda, to je po Sloveniji in v okviru naše mednarodne podružnice v Kneževini Lihtenštajn. 

V Bratovščino Svetega Jurija se lahko vključujete  kot član / članica, v okviri dveh organizacijskih enot glede na želeno / izbrano poslanstvo, in sicer kot:

a) tretjerednik, tretjerednica / (sotrudnik, sotrudnica) Viteškega reda ali  

b) familijar / familijarka Viteškega reda.

TRETJEREDNIK / TRETJEREDNICA VITEŠKEGA REDA

Tretjerednik (to je prijatelj ali sotrudnik) Viteškega reda je lahko vsak polnopravno vpisan član v Bratovščino Sv. Jurija, kot tretjerednik / tretjerednica Viteškega reda. Tretjeredniki so lahko vsi verniki in ljudje dobri volje, mladi in mladi po srcu, ki jih je viteška, kulturna in dobrodelna karizma blizu.  Temeljna značilnost in ugodnost tretjerednika je:

 • da član nima predpisane letne članarine;
 • za člana tretjerednika / tretjerednico je priporočeno, da enkrat na leto daruje za Bratovščino in Viteški red, in sicer po svoji zmožnosti (v okviru organizirane nabirke v časi naslovnega praznika Sv. Jurija ali v času letnih Viteških dni v  jeseni);
 • član dobi listino (odločbo) o imenovanju v službo in člansko značko (po prvem darovanju za red);

 • član lahko sodeluje v vseh aktivnostih in prireditvah, ki jih izvaja Bratovščina (srečanja, simpoziji, romanja in izleti, druženja in prireditve).
 • Kapitelj vitezov (v Postojni, 8. novembra 2023) je za voditelja tretjerednikov imenoval viteza Tima Kosa.

 

FAMILIJAR / FAMILIJARKA VITEŠKEGA REDA

Tretjeredniki in familijarji so nosilci izročila starodavne Bratovščine Sv. Jurija, saj so v svojem času imeli tudi naziv “donati reda.” Aktivni del te bratovščine so ravno familijarji, ki si želijo biti z viteškim redom še prav posebno in aktivno povezani.

Med familijarje Viteškega reda  danes sprejemamo vse ljudi dobre volje, tudi tiste zavzete mlade in starejše, ki (še) ne morejo postati naš vitez ali dama, a s svojim delom odločno in vztrajno podpirajo naše viteško gibanje in red. Gre za člane ustanove, ki poleg vitezov in dam, tvorijo slovensko viteško provinco reda Sv. Jurija. Njihov postulat v redu je izrazito družinsko (familijarno) naravnan (krščanski etos, ohranjanje in vzpodbujanje družinskih in viteških vrednost). 

Kapitelj vitezov (08.09.2023) je za voditelja familijarjev imenova familijarja dekana Daniela Valentina.

Temeljna redovna regula določa poslanstvo familijarjev (tretjerednikov) in jih opredeljuje kot tretjo redovno vejo, skupino častnih članov (poleg vitezov in dam), ki izrazito delujejo v pomoč redu in si prizadevajo za širitev in uveljavitev viteškega poslanstva in vrednot v domovini in svetu. V okviru redovnega priorata širijo dobrodelnost in redovne cilje, hkrati pa se osebnostno in javno oblikujejo za svoje prihodnje viteško življenje in poslanstvo.

Temeljna značilnost in ugodnost familijarja je:

 • član ima predpisano letno članarino, ki je ugodna in urejena gleda na familijarjev status donata in njegovo zmožnost;
 • sodeluje, organizira in izvaja dobrodelne in kulturne projekte, nabirke, srečanja in izlete;
 • član prejme listino o imenovanju v službo, sotrudniški orden Sv. Jurija in člansko značko;
 • v svojo službo je postavljen na slovesen način (v času viteške investiture), ki je običajno v času letnega redovnega kapitlja.

POSLANSTVO ČLANOV BRATOVŠČINE SV. JURIJA 

Uradno ustanovitev tretjerednov smo imeli v kapeli Dijaškega doma škofijske gimnazije v Vipavi, v sredo, 12. februarja 2014, kjer so se zbrali vitezi in prijatelji ter počastili vojvodo in svetnika, našega rodovnega zavetnika Sv. Domicijana, ki je na ta dan godoval. Ob tej priložnosti je Cfr. Silvester Likar, aktualni prior slovenskega priorata Viteškega reda Sv. Jurija, ob asistenci škofa Piriha, razglasil gibanje Prijateljev Viteškega reda Sv. Jurija iz Koroške, njihova pravila in poslanstvo ter imenoval prve mlade člane, ki so si tu prislužili svoje mesto, to so takrat bili: Andraž KavčičMartin Šavli in Dejan Felc. V naslednjih letih se jim vsako leto že pridružujejo novi člani in članice, tako da postaja njihova ustanova iz leta v leto številčnejša in močnejša, s tem pa se naša osrednja suverena viteška bratovščina v Sloveniji utrjuje in lažje izvršuje svoje dobrodelno in socialno poslanstvo.

V letu 2015 si je naš slovenski Viteški red Sv. Jurija v knežjem Celju uredil svoj osrednji sedež (Priorat). V Celju nam je namreč tudi dodeljena uradna cerkev, Marijina, to je nekdanja častitljiva, najstarejša grofovska in knežja cerkev, kjer vsako leto v novembru darujemo sv. mašo v čast vsem članom, prijateljem in dobrotnikom naše viteške bratovščine. V tem času tradicionalno izvedemo svoj provincialni letni viteški kapitelj, ki ga združujemo z uradnim imenovanjem novih familijarjev. To je slovesni dogodek za vse naše člane in hkrati tudi možnost, da se redovnim vitezom obenem predstavijo novi viteški kandidati in kandidatke, ki pa čast viteštva že lahko doživijo spomladi, to je na naslovni praznik Sv. Jurija, konec aprila, ko slovesno pristopijo h viteški investituri.

Že prvi člani so leta 2014 sprejeli svoj pravilnik (temeljno regulo), ki je statut vseh Prijateljev Viteškega reda in prisegajo na častni viteški kodeks, da bodo vestno in z Božjo pomočjo izvrševali svoje poslanstvo. In tudi v letu 2020, ko ustanova tretjerednikov (kot bratovščina) deluje znotraj Velike balije in priorata Slovenije je njihovo poslanstvo nespremenjeno: BITI V PODPORO IN POMOČ VITEŠKEMU REDU!

V svoje vrste viteški tretjeredniki vabijo vse ljudi dobre volje, ki podpirajo red in gibanje ter viteške ideje. Ob svojem času, ko to zmorejo in želijo, pa člani bratovščine tretjerednikov lahko postanejo tudi člani viteškega reda, zanj molijo in prispevajo.

Tretjeredniki in familijarji se združujejo v Bratovščini Sv. Jurija, kot prijatelji in podporniki našega reda, za kar so tudi častno nagrajeni, saj se z njihovo pomočjo slovensko ljudstvo seznanja z idejo in poslanstvom samega viteškega reda. Velik je njihov pomen pri popularizaciji viteških vrednot, kulturno zgodovinske dediščine, socialne čutečnosti do bližnjega in pomoči tistim, ki jo potrebujejo.

Duhovno, dobrodelno in družbeno angažirani člani bratovščine

Bratovščina Sv. Jurija in njeni člani so zlasti aktivni v družbeno angažirani skupini “Aliansa za Slovenijo” in patriotski listi “Red črnega panterja”, ki se v javnem življenju trudijo za pospeševanje viteških vrednot in pravičnosti v domovini in svetu.

Zaslužne člane Viteške bratovščine Sv. Jurija vodstvo reda lahko dodeli med častne in zaslužne člane Bratovščine in Viteškega reda, tako da se jim dodeli častni naziv (Red za zasluge  Sv. Jurija – Pour le Mérite, I. ali II. stopnje) in tudi častno mesto:

 • Red črnega panterja (zaradi svojih zaslug za veliko domoljubno angažiranje v slovenski družbi) ali pa jim podeli naziv;
 • častni vitez / dama VRSJ.

Vabimo vas, da nas obiščete tudi na uradni facebook strani Bratovščine Sv. Jurija: Familijarji Viteške bratovščine Svetega Jurija


Temeljni dokumenti, ki so vodilo do poslanstva in vrednot Bratovščine Svetega Jurija:

V kolikor je vaša želja, da bi se nam pridružili in želite postati član Bratovščine, to je tretjerednik, familijar ali celo vitez ali dama Viteškega reda Sv. Jurija, vas vljudno vabimo, da izpolnite kratek priloženi e-vpisni formular: TUKAJ!

Veseli bomo tudi vaše kratke predstavitve (kontakt) na: info@viteski-red.si