Meni Zapri

Vlada slovenske Velike balije Svetega Jurija

Slovenska “Viteška bratovščina Sv. Jurija” se se je z 23. aprilom 2019 uradno pridružila “Viteškemu redu Sv. Jurija iz Millstatta” ter prevzela vse pravice in dolžnosti kot samostojni in suvereni imperialni Viteški red.

“Viteški red Svetega Jurija iz Koroške” v Sloveniji deluje kot samostojna in suverena Velika balija in priorat Slovenija, ki ima svojo lastno Redovno vlado, to je redovno vodstveno strukturo v sestavi:

 • Veliki mojster in princ (častni in patronatski naziv): do rednih volitev, ko bo izveden izbor med člani pozicioniranih velikih komturjev (poveljnikov reda) v letu 2022, red, kot komisarska uprava, kolegionalno vodijo:
 • Veliki balijan mojster in prior: S.E. Silvester Likar, vitez: 20.4.2013, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020
 • Kanzler balije: S.E. Andrej Žabjek, vitez: 20.4.2013, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020
 • Herolod mojster balije: S.E. Matjaž Kurent, vitez: 8. 9. 2018, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020

 

Minulo redovno vodstvo

Začasni komisar v funkciji:

 • H.I.R.H. Stefan Cernetić, Crown Prince of Montenegro and Macedonia, The title emperor of Constantinople, izvoljen: 25.08.2020 do 1.1.2022

Viteški red je ustanovni član Svete Alianse Sv. Jurija (2020).

To pomen, da red še naprej nadaljuje svojo ponosno zgodovinsko poslanstvo kot dedič Karantanije in varuje ter ohranja skrivnosti in izročilo Sveto Rimskega cesarstva.

Red ima tudi svojo laično Bratovščino Sv. Jurija, ki jo sestavljalo sotrudniki, tretjeredniki reda, ki se združujejo, da so v pomoč in podporo Viteškemu redu.

Pristop med člane viteška reda

Med člane  (kot laiki ali kleriki) viteškega reda (vitezi in dame) so lahko sprejeti:

 • člani iz zgoraj omenjene sotrudniške Bratovščine Sv. Jurija, ki so zmožni in sposobni postati vitez ali dama (in dosegajo starost najmanj 28 let);
 • tisti viteški kandidati (aspiranti, redni ali častni člani) katere je vodstvo reda že direktno napotilo v pripravo za vstop v red, preko določene časovne preizkusne (pripravljalne) dobe (novicijat), za dosego viteške časti;
 • in tisti dinastični (monarhični) nosilci oblasti, ki lahko s spregledom Redovne vlade (visoko plemstvo in duhovščina) napredujejo direktno v strukture Viteškega reda.

Odlikovanja zaslužnim članom in prijateljem reda

Redovna vlada Viteškega reda svojim zaslužnim članom in prijateljem, na osrednjem redovnem dogodku, to je v času redovnega kapitlja (slovesnost Viteških dni), podeljuje tudi redovna odličja za zasluge, in sicer:

 • Odlikovanje Sv. Jurija za zasluge, I. stopnje, v zlatu

 • Odlikovanje Sv. Jurija za zasluge, II. stopnje, v srebru

Hierarhično napredovanje viteza

Vitez lahko napreduje v Viteza poveljnika (komendatorja oz. komturja). Pri tem imenovanju pridobi:

 • Komtursko naprsno srebrno zvezdo, ki jo nosi skupaj z ovratnim ordenom.
 • Nosilec tega odličja je lahko upravnik personalne ali teritorialne komende.

 

Vitez poveljnik (komendator, komtur) lahko napreduje v Velikega poveljnika (Velikega komendatorja oz. Velikega komturja), ob tem imenovanju pridobi:

 • Veliko zlato komtursko zvezdo, ki jo nosi skupaj z lento in
 • Veliko poveljniško ogrlico Velikega križa
 • Na viteškemu plašču pridobi imperialno krono
 • Nosilec tega odličja predstavlja suvereni red in izmed njih se izključno imenujejo člani Redovne vlade Viteškega reda.