Meni Zapri

Vlada slovenske Velike balije Svetega Jurija

Slovenska “Viteška bratovščina Sv. Jurija” se je z 23. aprilom 2019 uradno pridružila “Viteškemu redu Sv. Jurija iz Millstatta” ter prevzela vse pravice in dolžnosti samostojnega in suverenega imperialnega Viteškega reda, kot:

“Viteški red Svetega Jurija iz Koroške”, ki v Sloveniji deluje kot samostojna in suverena Velika balija in priorat Slovenija, v imenu Velikega mojstra in princa, ima svojo lastno Redovno vlado, to je redovno vodstveno strukturo v sestavi:

 • Veliki mojster in princ (častni in patronatski naziv); imenuje oz. potrdi izvoljeno kolegionalno redovno vodstvo (24.09.2022):
 • Veliki balijan mojster in prior: S.E. Silvester Likar, vitez: 20.4.2013, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020
 • Kanzler balije: S.E. Andrej Žabjek, vitez: 20.4.2013, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020
 • Herolod mojster balije: S.E. Matjaž Kurent, vitez: 8. 9. 2018, Veliki komtur: 23.04.2019, izvoljen: 25.08.2020

 

REDOVNO VODSTVO

Veliki mojster in princ 

 • S.D. princ Nikolaus von und zu Liechtenstein, Veliki komtur, imenovan: 24.09.2022

 • S.D. princ Josef-Emanuel von und zu Liechtenstein, Vitez komtur, imenovan: 24.09.2022

 

 

Viteški red Svetega Jurija iz Koroške ponosno nadaljuje svojo zgodovinsko poslanstvo, zlasti v osrednjem Evropkem (Alpskem) prostoru, kot dedič Karantanije in varuje ter ohranja skrivnosti in izročilo Sveto Rimskega cesarstva.

Red ima tudi svojo laično Bratovščino Sv. Jurija, ki jo sestavljalo tretjeredniki, to je sotrudniki in familijarji reda, ki se združujejo pod vodstvom viteškega Priorata, da so v pomoč in podporo Viteškemu redu.

Pristop med člane viteška reda

Med člane  (kot laiki ali kleriki) viteškega reda (vitezi in dame) so lahko sprejeti:

 • člani iz zgoraj omenjene sotrudniške Bratovščine Sv. Jurija, ki so kot familijarji reda zmožni in sposobni postati vitez ali dama (in dosegajo starost najmanj 28 let);
 • tisti viteški kandidati (aspiranti, redni ali častni člani) katere je vodstvo reda že direktno napotilo v pripravo za vstop v red, preko določene časovne preizkusne (pripravljalne) dobe (novicijat), za dosego viteške časti;
 • in tisti dinastični (monarhični) nosilci oblasti, ki lahko s spregledom Redovne vlade (visoko plemstvo in duhovščina) napredujejo direktno v strukture Viteškega reda.

Odlikovanja zaslužnim članom in prijateljem reda

Redovna vlada Viteškega reda svojim zaslužnim članom in prijateljem, na osrednjem redovnem dogodku, to je v času redovnega kapitlja (slovesnost Viteških dni), podeljuje tudi redovna odličja za zasluge PRO MERITIS, in sicer:

 • Odlikovanje Sv. Jurija za zasluge, I. stopnje, v zlatu

 • Odlikovanje Sv. Jurija za zasluge, II. stopnje, v srebru

Hierarhično napredovanje viteza

Vitez lahko napreduje v Viteza poveljnika (komendatorja oz. komturja). Pri tem imenovanju pridobi:

 • Komtursko naprsno srebrno zvezdo, ki jo nosi skupaj z ovratnim ordenom.
 • Nosilec tega odličja je lahko upravnik personalne ali teritorialne komende.

 

Vitez poveljnik (komendator, komtur) lahko napreduje v Velikega poveljnika (Velikega komendatorja oz. Velikega komturja), ob tem imenovanju pridobi:

 • Veliko zlato komtursko zvezdo, ki jo nosi skupaj z lento in
 • Veliko poveljniško ogrlico Velikega križa
 • Na viteškemu plašču pridobi imperialno krono
 • Nosilec tega odličja predstavlja suvereni red in izmed njih se izključno imenujejo člani Redovne vlade Viteškega reda.