Meni Zapri

Vabimo vas, da se pridružite viteškemu gibanju
Reda Svetega Jurija iz Koroške za dobro dežele!

Glede na svoje poslanstvo in poklicanost v Veliki Baliji in Prioratu Slovenija lahko delujete kot član Viteškega reda Sv. Jurija, to je kot redovni vitez ali dama; lahko pa tudi kot član Bratovščine Sv. Jurija, to je kot tretjerednik ali sotrudnik Viteškega reda.

We welcome you to join us on the path of the mission of the Knights of the Order of Saint George of Carinthia.

Veselimo se, da bomo s skupnimi močmi lahko delovali za skupne cilje našega
viteškega poslanstva, ki je za dobrobit Reda, Boga in Očetnjave!

We are looking forward to working together for the common goals of our knightly mission, which is for the benefit of the Order, God and the Fatherland!

Prijava kandidata za novega redovnega člana:

Application of a candidate for a new Knight’s member:

Združujemo rojalistično in domoljubno čuteče Slovenke in Slovence in vse ljudi dobre volje, ki se trudijo za nadaljevanje bogatega kulturno – zgodovinskega izročila in vrednot Mittelevrope, ki jo imamo, in da jo še bolj aktivno živimo.

Hvala za vaše zaupanje in pristop v naš in vaš Viteški red Sv. Jurija!

S skupnimi močmi – Viribus Unitis!

VITEŠKI RED SVETEGA JURIJA IZ KOROŠKE / Velika balija in priorat Slovenija
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,  Slovenija / Kontakt: info@viteski-red.si