Meni Zapri

Viteški red Sv. Jurija, Velika balija in priorat Slovenija nadvse slovesno praznuje svojega naslovnega zaščitnika kot svojega naslovnega so-zavetnika.

Viteški red Svetega Jurija iz Koroške slovesno opravlja molitve in slovesnosti v čast svojega plemenitega zavetnika in zaščitnika na njegov god 23. aprila.

Sveti Jurij, rimski vojak, mučenec in svetnik, rojen je bil med leti 275/280, † 23. april 303.

Sveti Jurij je bil krščanski vojak – vitez iz Kapadokije. Redkokaterega svetnika opisuje toliko legend kot ravno svetega Jurija. Krščanska legenda o njem temelji na poganskem izročilu o prihodu pomladi v deželo. Najbolj znana pa je tista, ki je zapisana v srednjeveški knjigi Legenda aurea, ki jo je napisal Jacobus de Voragine.

Kot svetník in mučenec je postal zavetnik orožarjev in vojščakov, razglašen pa je bil tudi za zavetnika mnogih naselij; pri nas recimo Pirana. Celo Dardanele so se nekoč imenovale Morska ožina svetega Jurija. Samo v Angliji so temu mučencu posvetili več kot 160 cerkva.

Upodabljajo ga kot močnega, mladega moža v viteški opravi na belem konju. Njegova atributa sta ščit in sulica. Podoba svetega Jurija na konju v boju z zmajem spada med najbolj znane in pogoste upodobitve v krščanstvu. Njegov god 23. aprila pomeni vrnitev pomladi, vstajenje in napredek. Na freskah in kipih je pogosto upodobljen s kopjem v rokah, ko stoji ali jezdi na konju in s sulico prebada zmaja. Zmaj v legendi predstavlja staro, pogansko verovanje, ki ga nova vera, krščanstvo, premaga.

Svetniški in viteški lik Sv. Jurija je odločitev za krepostno življenje po božjih blagrih

Sv. Jurij je eden izmed najbolj čaščenih svetnikov. Pooseblja ideale srednjeveškega viteza, ki je zaščitnik ubogih in revnih. Iz njegovega življenjepisa je znana legenda, v kateri je rešil deklico pred zmajem. Ta dogodek je v srednjem veku postal prispodoba boja dobrega proti zlu.

Sv. Jurij je pogosto upodobljen kot vitez na konju, ki junaško vihti svoj meč, da bi ubil zmaja. Zato je bil kmalu svetel vzor in zaščitnih vsega viteškega in plemenitega. Sv. Jurij se je namreč s srčnostjo in zaupanjem odločil pomagati bližnjemu in se mu popolnoma dati na razpolago.

Vrline svetega viteza nas vzpodbujajo, da bi živeli svoje življenje v služenju Bogu in bližnjemu, nam naroča delati dobra dela in pomagati ljudem v težavah.

Lik Sv. Jurija je simbolična figura, da vsak vitez sam zmore živeti veliko dogodivščino božjih otrok, zvestih in pripravljenih na razne preizkušnje in mora poznati zgodbo njihovega zavetnika. Omenjeni svetnik je dokaz, da so za velika dejanja bolj kot orožje pomembni pogum, odločnost in vera v Boga. Njegova zmaga nad zmajem simbolizira zmago proti zlu – proti zmaju skušnjav in težav, ki jih vsak človek srečuje v vsakdanjem življenju. To je boj, ki ga mora vsak človek bojevati, če želi zvesto slediti Jezusu Kristusu. Sv. Jurij je zvest, ker razume, da je življenje lepo in smiselno, če se ga daruje. Zaradi vere je preganjan in mučen, noče se podrediti zlu in sprejme obglavljenje ter je pripravljen sprejeti božjo voljo. S tem svojim mučeništvom nam ponuja zgled moči vere v Kristusa v vseh okoliščinah. Sv. Jurija moramo videti kot zgled, ki nam je blizu s tem, ko iščemo vzporednice njegovega življenja z našim.

Svetost namreč ni stvar izbranih posameznikov, temveč smo k svetosti poklicani prav vsi. Svetnik je tisti, ki odgovarja na božji klic – ta klic je poslanstvo vseh, je cilj, za katerim moramo vsi stremeti, je cilj, za katerega se splača živeti.

O življenju sv. Jurija ni veliko znanega, zagotovo se ve, da je bil kristjan, ki je bil mučen pod Konstantinom, izvira pa verjetno iz mesta Lydda (Diospolis v Palestini). Po antičnih virih naj bi bil iz Kapadokije, legenda pa pripoveduje, da se je rodil v aristokratski družini, okrog leta 280. Preselil naj bi se v Palestino, kjer je pri 17 letih vstopil v Dioklecijanovo vojsko, v kateri je kmalu postal znan zaradi svojega poguma. Njegova hrabrost ga je povzdignila, da je postal osebni stražar cesarja Dioklecijana.

Prerokovano mu je bilo obdobje sedmih let velikih muk in preizkušenj. Med preganjanjem pod cesarjem Dioklecijanom je bil večkrat zaprt in mučen. Ker se ni uklonil oblasti je bil leta 303 mučen in obglavljen.

Njegov grob v Lyddi je že v 4. stol. postal romarsko svetišče, njegovo čaščenje pa se je širilo po vsem vzhodu. Sv. Jurij je zavetnik revnih ter pooseblja ideale krščanskega srednjeveškega viteza. Njegov kult kot zavetnika vseh vitezov se je razširil v obdobju križarskih vojn; takrat pa se je rodila tudi legenda o tem svetniku, ki je ubil zmaja.

Ko je bil Jurij še v vojaški službi pri Dioklecijanu, je nekega dne obiskal mesto Selem. V močvirju blizu Selema je živel zmaj, ki je vsak dan zahteval človeško življenje. Žrtev so prebivalci tega mesta izbrali naključno in tistega dne, ko se je v Salemu nahajal Jurij, je prišla na vrsto kraljeva hči Kleolinda. Jurij se je odločil, da bo ubranil življenje princese ter se podal v boj z zmajem, ki ga je na koncu ubil.

Dogodek, ko Jurij ubije zmaja in osvobodi princeso, je zgodba, ki ga približa drugim slavnim junakom, ki so se borili proti pošastim. Jurijeva zgodba je še dodatno širila njegov kult in svetnik je kmalu postal zelo slaven na zahodu ter na vsem bizantinskem vzhodu, kot največji zgled mučenca in zmagovalca. Zelo hitro je postal eden najbolj čaščenih svetnikov v krščanskem svetu.