Meni Zapri

Familijarke in familijari Viteške bratovščine Svetega Jurija se srečujemo vsakih 14. dni v mesecu (ob sredah) za svoje cilje in izvrševanje svojega poslanstva na izbrani lokaciji v Ljubljani – Črnuče.

V praksi svoja srečanja, program in projekte izvajamo v okviru aktivnega projektnega dela v sodelovanju z našimi partnerji v okviru Združenja SLO – FL prijateljstva in Fundacije SLO – FL, pa tudi vsemi zainteresiranimi poslovnimi partnerji in člani. Več: TUKAJ!

V letu 2023 in tekočem 5-letnem obdobju se odločamo za sledeče programske vsebine:

a) sklop KULTURA in DOBRODELNOST

v katerem se vodi vrsta kulturno in dobrodelno naravnanih vsebin, ki so v pomoč in podporo Viteškemu redu:

 • aktivni program mecenstva, ki gre v podporo izbranim ciljnim projektom iz vsebin kulture in dobrodelnosti;
 • vsebine aktivnega marketinga;
 • založništvo in publicistika;
 • priprava in izvedba ciljnih kulturnih projektov;
 • družbeno odgovorno delovanje.

 

b) sklop MEDNARODNEGA SODELOVANJA

v katerem se vodi vrsta bilateralnih in mednarodno vpetih družbeno angažiranih vsebin v regiji, ki so v pomoč in podporo Viteškemu redu:

 • krepitev in izboljševanja bilateralno – političnega sodelovanja na vseh področjih v Alpski makro regiji.

 

PODJETNIŠTVO IN POSLOVNOST PREKO IZRAŽENE KULTURE ZA DOBROBIT ALPSKE REGIJE!

Skupaj oblikujemo plemeniti “program srčnega mecenstva za aktivni kulturni izraz”

Naziv “MECEN VITEŠKE KULTURE”

se podeljuje najbolj zaslužnim in aktivnim podpornikom (poslovnim partnerjem in članom) za podporo ciljnim kulturnim projektom, ki jih Viteški red izkazuje v okviru organizirane oblike dobrodelnosti v Alpski regiji in služijo popularizaciji (v dobrobit) mednarodni izmenjavi v kulturi, športu, znanosti in podjetništvu.

NAŠI “MECENI VITEŠKE KULTURE” SE ŽE LAHKO VKLJUČUJEJO V SHEMO PODPORE IZBRANIM PROGRAMSKIM VSEBINAM ZA LETO 2023:

DUHOVNI VIKEND V LOGARSKI DOLINI 2023

 • se organizira ob koncu maja ali v začetku junija 2023 za vse naše člane, kandidate in prijatelje.

Več: DOM DUHOVNIH VAJ

 

AKTIVNA DOMOLJUBNA KULTURA V PRAKSI

 • Izvedba simpozija ob dnevu državnosti 2023 v Sloveniji:
 • domoljubni simpozij, sv. maša, piknik (Logatec, 25.06.2023)
 • Izdaja ciljne publikacije za popularizacijo viteške kulture in poslanstva v domovini: »Kronani vitezi Svetega Jurija, Karantansko živo izročilo in dediščina Slovenije«.

 

MOTIVACIJSKI POSLOVNI VIKEND 2023

 • se organizira v jeseni (sredina novembra 2023, v mesecu po osrednjih Viteških dnevih leta) za vse naše zainteresirane člane, partnerje in prijatelje, ki sodelujejo v okviru sklopov naše poslovne, kulturne in bilateralne skupine.

 

KULTURNI PROJEKTI SPREJETI V PROGRAM 2023

 

 

DOBRODELNI PROJEKTI SPREJETI V PROGRAM 2023

 • podpira talentiranim mladim pri izobraževanju in delovni praksi iz svojega področja (kultura, umetnost in podjetništvo).

 

ORGANIZIRANA OBLIKA DOBRODELNOSTI

Že od maja 2014 smo pričeli s sklopom dobrodelnih vsebin in programom, ki smo ga poimenovali “Odgovor srca na potrebo duha“.

Vitez je sočutni bojevnik današnjega časa. To, kar ljudi dela ljudi, je sposobnost sočutja. Najbolj prvinska realizacija sočutja pa je dobrodelnost kot konkretna pomoč sočloveku v stiski. In prav ta dobrodelnost je osnova in bistvo delovanja Viteškega reda Sv. Jurija. Temeljno poslanstvo reda je “organizirana oblika prostovoljne dobrodelnosti”. V ta namen je tudi oblikovanje posebnega “viteškega dobrodelnega sklada,” ki je v današnjih težkih časih še kako potreben. Stiska ljudi v naši družbi je vedno večja, in kot “odgovor našega srca na potrebo duha” je, da se Prijatelji Viteškega reda aktivno, po svojih najboljših močeh, vključimo v pomoč in blaženje stiske bližnjega.

Plemenito in viteško je pomagati kulturi in biti mecen različnim kulturnim dejavnostim.

Ena izmed temeljnih nalog viteza je njegova dobrodelna angažiranost. Viteški red Sv. Jurija, poleg zagotavljanja karitativnih potreb ljudi, prispeva tudi za potrebo kulture in za ohranjanje in pomoč določeni kulturno – zgodovinski dediščini. Kultura je tisti garant – vez – človeštva in njegovih dosežkov, ki nas tudi duhovno povezuje z predniki in zanamci. Tudi letos so se vitezi odločili, da bodo z veseljem, v času viteških dni in investiture novih vitezov in dam v Piranu, ob prazniku Sv. Jurija v aprilu, po svojih močeh darovali za cerkvene zvonove v Piranu.

Domoljubje in dobrodelnost je v osredju vseh članov Bratovščine! 

Z aktivnim dobrodelnim delom krepimo domoljubno zaves v okviru viteškega dela Bratovščine Sv. Jurija.

Viteški red Svetega Jurija iz Karantanije se prišteva med monarhične (imperialne) viteške redove, to je glede na svojega ustanovitelja in poslanstvo, ki ga je viteška bratovščina imela v Sveto – Rimskem cesarstvu. Red izvira iz slovenskega (karantanskega) zgodovinskega ozemlja in še danes spoštuje tradicijo.

Člani reda so zavezani osebni poštenosti, srčnosti, pogumu, etičnosti, spoštovanju in zvestobi Velikemu mojstru in Princu. Njihovi člani čast viteštva dosežejo zlasti in predvsem zaradi različnih zaslug za red in domovino. Vsak član Bratovščine se lahko, takoj ko zmore, tudi poteguje za viteško čast v Viteškem redu.  Najbolj zaslužni pa so lahko častno imenovani za viteze oz. dame reda ali pridobijo čast Reda črnega panterja.

V okviru svete maše predstojnik slovenske Velike balije in priorata slovesno sprejme nove tretjerednike v Bratovščino reda, ki so s tem dnem sprejeli nalogo, da redu pomagajo in mu služijo preko svojega pastolata dobrodelnosti in družbenega angažiranja. 

Vsak izmed novopečenih članov Bratovščine mora obljubiti zvestobo redu ob pomoči in zaščiti njihovih glavnih redovnih in viteških zaveznikov: Sv. Jurija in Sv. Domicijana. Nato je vsakemu izmed njih podeljen sotrudniški orden, prejmejo tudi posebno značko in diplomo Bratovščine. Po sveti maši običajno sledi še druženje in slovesno kosilo.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške lahko le z novimi člani Bratovščine okrepljen širi dobroto med ljudmi in se skupaj s prijatelji in somišljeniki zavzema za boljši jutri!

Več iz umestitve novih članov Bratovščine: TUKAJ!

Kako se mladi člani Bratovščine zavedajo kakšno je njihovo poslanstvo?

 • Prijatelji Viteškega reda (člani Bratovščine) želimo ravno tako pozorno in zavzeto “prisluhniti duhu” v naši domovini, saj se zavedamo, da so pomoči potrebni vedno med nami!

Z vsemi ljudmi dobre volje v Sloveniji želimo prispevati svoj kamenček v mozaik dobrih del. S skupnimi močmi pa nam bo tudi uspelo – za srečo in nasmeh nekomu, ki ga bomo osrečili, saj mu bomo skupaj solidarno pomagali!

 • Pripravljamo sklop prireditev za podporo ogroženim ali pomoči potrebnim.

Pričenjamo razpravo o socialnem stanju in družbeno razvojnih možnostih, ki jih imajo danes talentirani mladi v naši družbi.  Zbiramo predloge in pobude iz vrst naših članov, ciljnih javnosti, na kateri osnovi, bomo nato določili določeno ciljno skupino ali posameznika, ki jim bomo namenjali našo pomoč. Podpreti želimo ogrožene mlade in družine, talentirane športnike, nuditi podporo šolajočim talentiranim mladim iz področja znanosti, kulture, umetnosti…

Preko različnih dobrodelnih prodajnih akcijah, srečanjih, srečelovih in drugih družabnih prireditvah bomo zbirali namenska sredstva za dobrodelni sklad, pri tem pa ciljni javnosti tudi predstavili konkretno pomoč, cilje ali potrebe današnje družbe, za pomoč posameznikom, ustanovam ali pomoči potrebnim družinam.

 • Pri nakupu naših viteških promocijskih izdelkov že lahko solidarno prispevam v dobrodelni sklad

Za plemenite namene dobrodelnih akcij namenjamo tudi določen del prihodka iz naše Viteške spletne trgovine. V ta namen smo razvili kolekcijo viteških promocijskih majic, saj z nakupom le-teh prispevate tudi dobrodelno. Sorazmerni del prihodka namreč vlagamo v dobrodelni sklad, cilje talentiranih mladih ali bližnjega v stiski.

Naše karitativne majice” so elitne polo majice z uvezenim viteškim križcem, saj z njenim nakupom pomagate k plemenitemu cilju naših dobrodelnih projektov. Za vse prave srčne viteze imamo že na voljo vrsto “izdelkov viteške blagovne znamke “. Naj bodo ti izdelki (majice, puloverji, kape, značke, našitki …) prepoznavni simboli vseh, ki so “viteško” zaslužni za dobra dela v naši domovini in svetu! 

Vrednost organizirane dobrodelnosti ni samo v tem, da se s sredstvi neposredno blažijo socialne stiske, nesreče in siceršnje bridke preizkušnje mnogih posameznikov ali družin, ampak predvsem v tem, da je ta dejavnost nepogrešljiva pri humanizaciji celotne družbe in pri razumevanju socialne države.

Nekateri štejejo dobrodelnost za – privilegij! Toda dobrodelnost je več kot samo “privilegij”, je presežek srca. Je odgovor srca na potrebe duha.

 

»Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.«

– Anton Trstenjak

 

Domoljubna spletna trgovina: TUKAJ!

Domoljubni izdelki za razvoj in krepitev domoljubja na Slovenskem:  Red črnega panterja!