fbpx
Meni Zapri

Dobrodošli na strani Karantanskih vitezov

Investiture of Knights 2021

Redovni viteški dan v Goriških Brdih od 29. – 31. oktobra 2021!

Več na družabnem omrežju: Viteški red Svetega Jurija iz Koroške

in na strani: Viteški dnevi 2021 v Goriških Brdih

Mediji o dogodku: Tako smo v Sloveniji dobili nekaj čisto pravih vitezov

DOGODEK LETA  2021: VITEŠKI KONEC TEDNA V GORIŠKIH BRDIH   “Dogodek milosti in veselja je uspešno za nami!”

 
Konec oktobra 2021 smo izpeljali viteški dogodek leta v “slovenski Toskani” s katerim smo izdatno okrepili naš viteški red in bratovščino.
 
V jeseni 2022 načrtujemo že novo viteško investituro, h kateri bomo povabili vse naše kandidate, ki se bodo prijavili do spomladi, to je do praznika Svetega Jurija.
 
Oziramo se v štajersko mesto, patrocinij Svetega Jurija, v starodavni Ptuj z okolico, kjer bo lahko že naš naslednji viteški shod. Do praznika Svetega Jurija (23. aprila 2022) si želimo evidentirati čim več novih viteških kandidatov (za viteze in dame), ki jih viteško poslanstvo zanima in jim je lahko izziv. Vpisujemo namreč že nove viteške kandidate in familijarje za leto 2022, zato vabimo vse, ki vas viteštvo nagovarja, da se nam pridružite: PRISTOP V RED
 

STARODAVNI PTUJ VABI NA SLOVESNO VITEŠKO UMESTITEV 2022

Ptuj je staro mesto novih doživetij.

Grad nad mestom kraljuje enim najstarejših vinskih kleti in gleda na ulice z enim najbolj barvitih karnevalov na svetu in kurenti, katerih izjemnost je prepoznal tudi UNESCO.

Proštijska cerkev Sv. Jurija na Ptuju je izraz nepozabne sakralne dediščini, kjer lahko naši novi viteški kandidati prejmejo viteško čast v novi, a neminljivi slavi, ki gre viteškemu redu in domovini.
 
Blizu so terme, kulturno zgodovinska središča in odlična gostišča.
 
In v tem starodavnem središču, tudi nekoč komendi našega viteškega reda, bomo v jeseni 2022 pripravili Viteške dneve s slovesno viteško umestitvijo naših novih kandidatov. O prihajajočem dogodku več: TUKAJ!  
 
Starodavni mestni pečat Ptuja se v listinah navaja kot tajni pečat mesta Ptuja (secretum civitatis). Gre za osnovi pečat Velikega mojstra Viteškega reda Sv. Jurija iz Koroške (rezidenčnega v Millstattu): rdeča barva simbolizira knežji status njegovega lastnika; podoba redovnega viteza Reda Svetega Jurija pa nam dokazuje, da je mesto Ptuj bilo član viteške bratovščine Sv. Jurija (ustanovi jo cesar Maksimilijan I., 17. septembra 1493 v  Innsbrucku, po letu 1503 pa pristopijo k formiranju posebnega cesarskega združenja Sv. Jurija, za učinkovito obrambo proti Turkom), in tako ima Ptuj, kot član te elitne skupnosti, sloves mesta, ki mu je Sv. Jurij že stoletja zaščitnik.

OPIS ZGODOVINSKEGA VIRA: “V sredini pečatnega polja stoji Sv. Jurij, ki z obema rokama drži kopje in zabada v žrelo zmaja, ki mu leži pod nogami. Sv. Jurij je upodobljen brez svetniške avreole, vendar napis pojasnjuje, da je upodobljen mestni zaščitnik, Sv. Jurij.

Če smo navajeni, da je Sv. Jurij skoraj vedno upodobljen kot idealiziran mladenič, pa je na tem pečatu svetnik upodobljen kot starejši moški, z brki in brado, ki je razpolovljena, in Melly, ki je podal opis pečatne podobe, trdi, da se dopušča primerjava s pečatom Velikega mojstra Viteškega reda Sv. Jurija domnevo, da je na tem ptujskem pečatu Sveti Jurij upodobljen v oblačilu takega redovnega viteza (verjetno v podobi Velikega mojstra reda).

Čaščenje Sv. Jurija je bilo razširjeno in že od 13. stoletja poznamo razna Jurijeva združenja, h katerim so pristopala tudi posamezna mesta, ki so imela zavetnika Sv. Jurija. Cesar Friderik III. je leta 1468 ustanovil nabožen Viteški red Sv. Jurija (Ritterorden des Hl. Georg) v čast Boga, Device, katoliške vere in avstrijske vladarske dinastije. Potrdil ga je papež Pavel II., svoj sedež pa je red imel na Koroškem v Mühlstadtu. V 16. stol. je red razpadel,  a nikoli bil ukinjen, tako so glavni samostan prevzeli jezuiti, posesti pa krona. Tudi na Bavarskem je bil viteški red sv. Jurija, ki ima nastanek v križarskih vojnah. Vitezi Svetega Jurija so bili oblečeni v posebno nošo, ki so jo nosili na jurjevo, 24. aprila, in 8. decembra, ob obeh redovnih praznikih.
Sv. Jurij je na pečatu v bogati noši, ki je bila tipična za 15. stoletje. Na glavi ima nizko čepico, podobno baretki, iz katere plapolajo daljši trakovi. Vitezov oklep je na prsih izbočen, na njem pa je viden širok latinski križ. Izpod oklepa mu pada drobno nabrana suknja, ki mu sega do kolen. Tudi roke in noge ima vitez zaščitene z oklepi, ki imajo na sklepih posebno oblogo s konico na koncu. Med oklepom in rameni mu vihra ogrinjalo. Meč, ki ga nosi vitez zadaj, je zataknjen za širok pas iz kovinskih obročev. Jurij stoji na zmajevem trupu, z obema rokama drži kopje, ki ga zabada v zmajevo žrelo. Zmaj ima štiri noge in krila, podobna netopirjevim, ter glavo s šilastima ušesoma, ki sta lahko tudi rogova.” 

Deus et Patria – Deus et Mundus!

Karantanski Viteški redu Sv. Jurija je v domovini in svetu poznan kot “kronani viteški red”, kar je velika stvar, saj je cesar z zlato kraljevsko krono okronal grb vitezov iz Koroškega Milja, to je rdeči križ Svetega Jurija. S tem dejanjem je Viteški red s svojimi vitezi in damami (sedaj imenovani tudi kronani vitezi), za vse čase prejel neminljivo nagrado za svoje viteške zasluge, ko je šlo za obrambo cesarstva pred Turki in v prizadevanjih za povzdigovanje Avstrijske vladarske hiše. Tako smo tudi Slovenci pridobili na domoljubni in državotvorni zavesti, saj je naš Viteški red edini, ki ga imamo Slovenci izvirajoč iz narodnega zgodovinskega ozemlja.

Gre za bogato kulturno – zgodovinsko izročilo Velike Karantanije! Skupaj se podajmo na  pot te naše – skupne žive dediščine in izročila slovenskega naroda!

Danes Viteški red gradi na povezovanju, solidarnosti in vzajemnemu delu za Kristusovo kraljestvo na zemlji.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške sledi bogatemu duhovnemu, kulturnemu in redovnemu (državotvornemu) izročilu, ki je dediščina njegovega nekdanjega statusa v Sveto – Rimskem cesarstvu. Pomenljiv je položaj in živ spomin, ki ga je zapustil  v katoliškem (apostolskem) svetu in med pravoslavnimi (ortodoksnimi) in ekumensko vpetimi kristjani

Redovni viteški dan v slovenski Toskani

Spletna trgovina z viteškimi izdelki

Za vas smo pripravili nabor zanimivih izdelkov, ki zagotovo pritegnejo oko vsakega viteza in domoljuba. Obiščite nas na naših spletnih straneh in preverite ponudbo viteških in domoljubnih izdelkov.

Deus et Patria - Deus et Mundus!

Viteški reda Sv. Jurija želi ohranjati idejo Svete Alianse, ki je ohranjanje, utrjevanje in pospeševanje rojalističnega gibanja na območju Centralne Evrope (MitteleuropaAlpska makroregija) in na Balkanu.

Naš temeljni cilj je delo za dobro družbe. Viteški red Sv. Jurija je živi del kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda, ki s svojo prisotnostjo bogati narodovo kulturo in ohranja spomin njegove zgodovine. Vitezi in dame s svojim delom in vzorom živimo plemenite modrosti viteškega poslanstva, in si prizadevamo za dobro in napredek svoje domovine, s tem pa tudi sveta, vse pa izročamo milosti in varstvu Bogu, za njegovo večjo čast in slavo (Deus et Patria – Deus et Mundus). Zavzemamo za socialno vzdržen in etičen model družbe, za družbo vrednot ki spoštuje krščanski etos, in ki tako na lokalni, kot na evropski ravni omogoča razvoj kulture in gospodarstva.

Cesar Maksimilijan I., sedeč na svojem prestolu, nad njim je cesarski grb z dvoglavim orlom, na levi burgundsko – avstrijski grb in na desni grb vitezov Sv. Jurija, dvornemu tajniku Marxu Treitzsaurweinu narekuje: »Napiši o moji grobni ustanovi in Redu Svetega Jurija, tudi o moji izbrani družini in rodu.« (Besedilo na zgornji stopnici prestola) – Barvna risba desno, leto 1512. Avstrijska narodna knjižnica, Dunaj; Cod.2835.

Biti član reda je čast za najboljše sinove in hčere naroda

Red zagovarja kulturno in socialno odličnost v družbi, s katero se povezuje preko različnih družbeno angažiranih vsebin in različnih dobrodelnih, socialnih in kulturno osvetljenih projektov. Pri tem red sodeluje in se povezuje z vrsto strokovnjakov, s socialno pozitivnimi organizacijami in mednarodno diplomacijo v Sloveniji in svetu.

Skozi zgodovinski ideal viteštva želimo promovirati in uveljaviti vlogo slovenstva in panevropske ideje. Članstvo v redu prinaša vitezom pravice in dolžnosti, saj se od vitezov pričakuje dobrodelno in socialno angažiranje v slovenski družbi.

 

Pomembno mesto v redu imajo tudi viteške dame in tretjeredniki, ki so v pomoč vitezom pri njihovem poslanstvu. Posebno mesto in odgovornost v redu imajo tudi komturji, ki so poveljniki vitezov. Ponosni smo na svoje preostale promenentne zaščitnike in patrone iz vrst visokega plemstva in duhovščine.

Poslanstvo Svete Alianse je ohranjanje, utrjevanje in pospeševanje rojalističnega gibanja na območju Centralne Evrope (MitteleuropaAlpska makroregija) in na Balkanu.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške (imenovan tudi Karantanski viteški red) gradi svojo ponosno zgodovinsko poslanstvo kot dedič Karantanije, saj je njegov so-zavetnik Sv. Domicijan, ki je bil Karantanski vojvoda in svetnik (živel je okoli leta 800). Tudi pozneje ustanovljena Velika Karantanija (znotraj Sveto-Rimskega cesarstva) je opravljala ključno vlogo za zaščito (obrambna vloga pa tudi bilateralno sodelovanje) na meji ob Bizantinskemu cesarstvu.

Eno izmed svetih in aktualnih poslanstev, ki jih je imel Viteški red Sv. Jurija iz Koroške, je bilo tudi cilj, da se osvobodi Konstantinopel iz rok Turkov in vrne nazaj v krščanski svet! Projekt križarske vojne proti Turkom sta vodila takratna cesar Maksimilijan I. Habsburški in papež Aleksander VI.

Od vitezov v našem redu se pričakuje življenje po božjih blagrih, da so socialno čuteči in družbeno angažirani za razvoj svoje domovine in naroda, seveda vsak na svojem delovnem področju, v okviru svojega poslanstva in okolju kjer živijo. 

kovanec

V viteških vrstah si želimo najboljših sinov in hčera svojega naroda. Iz zgodovine je znano, da so bili lahko samo najbolj plemeniti, častni in zaslužni ljudje povzdignjeni v viteški stan. Celo deželni vladar je moral biti najprej vitez!

Pridružite se Viteškemu redu in živite po idealu za vrednote

 Svetega Jurija!

Pišite nam na

Pristop kandidata v red


Vsa nadaljnja navodila za PRISTOP V RED, prejmete na zgoraj vpisani e-mail.

S skupnimi močmi – Viribus Unitis!

VITEŠKI RED SVETEGA JURIJA IZ KOROŠKE / Velika balija in priorat Slovenija
Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,  Slovenija / Kontakt: info@viteski-red.si