Meni Zapri

Poslanstvo

Temeljni cilj viteškega reda je delo za dobro družbe. Viteški red Sv. Jurija iz Koroške je živi del kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda, ki s svojo prisotnostjo bogati narodovo kulturo in ohranja spomin njegove zgodovine. Vitezi in dame s svojim delom in vzorom živijo plemenite modrosti viteškega poslanstva, saj si prizadevajo za dobro in napredek svoje domovine, s tem pa tudi sveta, vse pa izročamo milosti in varstvu Bogu, za njegovo večjo čast in slavo (Deus et Patria – Deus et Mundus). Red se zavzemamo za socialno vzdržen in etičen model družbe, za družbo vrednot ki spoštuje krščanski etos, in ki tako na lokalni, kot na evropski ravni omogoča razvoj kulture in gospodarstva.

Tretjeredniki in familijarji reda, to so Prijatelji Viteškega reda pa se pod geslom Viribus Unitis trudijo z združenimi močmi pomagati redu na vseh področjih, zlasti pa na področju dobrodelnosti in kulture. Poslanstvo tretjerednikov je tudi približati delovanje, zgodovino in poslanstvo reda širši javnosti preko aktivnega vključevanja v družbo.

Vse dame, vitezi in prijatelji Viteškega reda Svetega Jurija se trudijo svoje poslanstvo živeti čim bolj aktivno, plemenito in častno, ter biti predani svojemu narodu in njegovemu razvoju na vseh področjih. Na osnovi svoje zgodovine se samozavestno povezujejo tudi mednarodno z drugimi narodi, ki so zgodovinsko, kulturno in drugače usodno povezani z redom.

Zgodovinsko poslanstvo

Viteški red je od svoje ustanovitve dalje imel za temeljno poslanstvo obrambo cesarstva pred sovražnikom, to je takratnimi turškimi vpadi v naše dežele. Nadalje se je red v okviru svoje suverene kneževine zavezal za ohranjanje skrivnosti Sveto-rimskega cesarstva in povzdigovanje slave in časti vladarske družine.

Vrednote

Prisegamo na viteške vrednote, ki izhajajo iz viteškega kodeksa, to so v prvi vrsti občečloveške vrednote, ki so vedno aktualne in spoštovane:

  • osebna poštenost, čast in zvestoba
  • srčnost in pogum
  • vera, upanje in ljubezen
  • etičnost in spoštovanje

Red zagovarja kulturno in socialno odličnost v družbi, s katero se povezuje preko različnih družbeno angažiranih vsebin in različnih dobrodelnih, socialnih in kulturno osvetljenih projektov. Pri tem red sodeluje in se povezuje z vrsto strokovnjakov, s socialno pozitivnimi organizacijami in mednarodno diplomacijo v Sloveniji in svetu. Skozi zgodovinski ideal viteštva viteški red promovira in uveljavlja vlogo slovenstva in panevropske ideje.