Meni Zapri

Viteški red Svetega Jurija iz Koroške v Sloveniji pristopa k uresničevanju prvih socialnih in karitativnih aktivnosti za uresničevanje temeljnega poslanstva viteškega reda, ki je v “organizirani obliki prostovoljne dobrodelnosti”. 

Red Svetega Jurija je vpet v svojo poslanstvo “kot živa kulturna dediščina”, ki je lastna slovenskemu narodu. Ta dediščina pa je utemeljena na suverenem statusu, ki ga red uživa vse od svoje ustanovitve.

Odločitev za človekoljubno pomoč in družbeno angažirano delo je srce viteškega poslanstva

Viteški red, kot del družbene prominence, se pridružuje vrsti kulturnih projektov, ki so lastne njegovemu poslanstvu in so utemeljeni na njegovi bogati kulturno zgodovinski dediščini. Red vzpodbuja razvojne človekoljubne projekte, ki imajo v svoji osnovi karitativno noto. Prav tako skrbi za pomoči potrebnim, medtem ko uči načela, ki bodo posameznikom pomagala, da bodo postali samostojnejši in  domoljubno čuteči državljani.

Veselo oznanilo nas uči, »naj ljudje nosimo bremena drug drugemu« (Gal 6,2). Na mednarodni ravni se red povezuje s sorodnimi viteškimi redovi, organizacijam in konzularno – diplomatskimi predstavništvi, s katerimi deli družbeno in socialno odgovorno skrb za mir in napredek v domovino in po svetu. Po svojih močeh se vitezi tudi aktivno karitativno vključujejo in pomagajo, kadar ljudje trpijo krivice, škodo in se soočajo s težavami, katerih sami ne morejo rešiti.

Viteški red je odprt za nudenje pomoči, znanj in izmenjavo izkušenj ožji in širši skupnosti, ki jo omogočajo njegovi člani in prijatelji. Pri večjih kulturnih in socialnih projektih ter nujnih karitativnih potrebah pa red računa na solidarno udeležbo in pomoč tudi širše skupnosti.

Človekoljubna pomoč je namenjena vsem ljudem v stiski, ne glede na njihovo versko ali drugo pripadnost, saj se red na mednarodni ravni vključuje v ekumenska prizadevanja in medsebojno sožitje in prijateljstvo med ljudmi.

V domovini vitezi in dame spremljajo socialno stanje v družbi, opozarjajo na krivice in jih po svojih močeh poskušajo razreševati, podpirajo človekoljubne in humanitarne projekte, da bo vsem življenje prijaznejše in človeka vredno, zato ponosno vršijo prve karitativne korake:

1. Seznanjajo zainteresirano javnost, organizirano in civilno družbo z svojim poslanstvom;

  • poslanstvo viteza in z njimi povezane vrednote vitezi predstavljajo v različnih ustanovah, medijih in organizacijah, od šol, domov za ostarele, pa vse do zasebnih, javnih in mednarodnih ustanov.

Viteški simboli in odličja Reda Svetega Jurija iz Koroške

PROJEKT: OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Priprava, strokovna izvedba in izdelava viteških in redovih simbolov, odličij in odlikovanj, ki so lastni Viteškemu redu Sv. Jurija iz Koroške in predstavljajo:

  • projekt odraža kulturno – zgodovinsko dediščino  naroda in regije v kateri živimo;
  • so pomenljiva duhovna komponenta;
  • so simboli suverenosti, časti in ponosa;
  • redovna in viteška odličja prejemajo člani reda po hierarhični strukturi;
  • odlikovanja podeljuje red zaslužnim poslovnim partnerjem in prijateljem. 

Liturgična in protokolarna besedila Viteškega reda

PROJEKT: PRIPRAVA STROKOVNIH BESEDIL

Ohranjanje in priprava kulturno zgodovinskih besedil iz bogate duhovne in ceremonialne dediščine, ki so lastne Viteškemu redu Sv. Jurija iz Koroške.

V prvi vrsti so to besedila, ki jih je potrebno priklicati iz pozabe, zbrati in jih prirediti za aktualno uporabo pri bogoslužjih in sprejemih. Gre za pripravo uporabnih tekstov za potrebe protokolov in drugih liturgičnih ter kulturnih dogodkih in srečanjih, ki jih ima red.

Kronani viteški red iz Koroške, živa kulturna dediščina Slovencev

PROJEKT: PRIPRAVA PUBLIKACIJE

Izdaja strokovne publikacije za člane reda in zainteresirano javnost:

  • pogled v zgodovino in duhovnost Viteškega reda;
  • vrednote viteštva;
  • poslanstvo reda za danes in jutri;
  • zgodovinski in aktualni redovni dokumenti.