Meni Zapri

Vitezi reda Svetega Juruja duhovno prerojeni in osveženi vstopamo v poletne počitnice

Sveti Duh je bil z nami na resnično lepo doživeti viteški duhovni obnovi, ki smo jo imeli na priznani kmetiji Okršljan, Sveti Florijan nad Škofjo Loko, v petek, 9. junija 2023.

Duhovna obnova je bila namenjena vsem našim vitezom, zlasti pa vsem našim novim aspirantom, to je viteškim kandidatom in kandidatkam, ter kandidatom za tretjeredniško in familijarno službo v redu.

Zbrali smo se že ob 9.00 uri zjutraj in to v duhu redovnega slogana: “S skupnimi močmi za red in domovino!” Duhovno obnovo članov našega reda smo pričeli s jutranjim sprejemom in ob petih litanijah srca Jezusovega, molitvami in refleksijami z aktivnostmi v naravi.

V enem stavku lahko strnemo živahen utrip duhovnega in bratskega srečanja, “da je na dogodku vreme bilo lepo, narava prekrasna, družba in postrežba odlična!” V samem osrčju zares lepe narave smo spoznavali viteško in redovno zgodovino, poslanstvo in duhovnost viteškega reda.

Velikega pomena za red je tudi viteško bratstvo, kot medsebojno spoznavanje, služenje in vzpodbuda; v ospredju poslanstva je vitezova duhovnost, kot aktivna dobrodelnost, socialna čutečnost in družbena angažiranost, da ponosno in pogumno stopamo po poti viteštva v domovini in svetu.

Naše srečanje je potekalo v čudovitem okolju naravne kulise, resnične božje katedrale pri Sv. Florjanu nad Škofjo Loko ob vrhunski postrežbi in pomenljivem programu, ki je še posebno okrepil našo medsebojno bratsko povezanost, tako v duhu, besedi in dejanjih.
Podali smo sliko stanja v naši družbi in iskali najprimernejše rešitve. Trudili se bomo še naprej, da bomo v družbeni mozaik domovine položili svoj kamenček žlahtnosti in edinosti v družbi, ki je danes razklana in na nasprotujočih si bregovih, kot malo kdaj. In to na vseh področjih! Pozivamo, in trkamo na vest vseh, da naj odgovorni v družbi bolj sledijo ognju Sv. Duha, to je klicu po pravičnosti do malega človeka in domovinskih vrednotah, ki se jih vedno manj upošteva in spoštuje! 
Kristus nas opozarja; »Uboge imate vedno med seboj« (Mr 14,7), zato je odločitev našega  reda, da se bo organizirano posvetil dobrodelnosti še toliko bolj na mestu!
Duhovni utrip smo nadgrajevali z uvidom v redovno zgodovino, vizijo viteškega poslanstva, razgrnili smo družbeni nauk in se odločali za model optimalne oblike angažiranja v duhovno in kulturno sceno domovine in sveta, to je odločenosti za nadaljevanje viteške aktivne dobrodelnosti. Vse je že bilo v zgodovini, moderni čas terja le aktualizacijo!
Smo namreč suvereni red in v tej smeri tudi živa kulturna dediščina v regiji, zato lahko povsem zaupamo naši redovni in viteški karizmi, ob pomoči redovnih zavetnikov, vseh naših članov in podpornikov v domovini in svetu, seveda v brezpogojnem zaupanju v troedinega Boga, in hvaležni vsem, ki z nami hodijo po poti Sv. Jurija.