Meni Zapri

VITEŠKI DOGODEK LETA 2022 NA PTUJU

Deus et Patria – Deus et Mundus !

Viteški dnevi 2022 se bodo letos odvijali v najstarejšem slovenskem mestu, patrociniju Svetega Jurija, na Ptuju, od petka, 23. septembra, do nedelje, 25. septembra 2022.

Na osnovi izkazanega patronata se bo letošnji dogodek Viteških dni 2022 na Ptuju odvijal pod sloganom: »trajne prisotnosti in povezanosti našega Viteškega reda Svetega Jurija iz Koroške z Lihtenštajnsko knežjo družino.«

Osrednji dogodek letošnjih Viteških dni bo v soboto, 24. septembra 2022, ko se bomo že v dopoldanskem času (ob 10.00 uri) udeležili bilateralnega sprejema Mestne občine Ptuj in visoke delegacije iz Kneževine Lihtenštjan, temu bo sledil ogled muzeja na Ptujskem gradu in delavno srečanje in kosilo bilateralnih delegacij (ob 12.00 uri). Vzporedno bo na voljo ogled mestnih znamenitosti in družabni program.
 
V sobotnih popoldanskih urah bo sledila slovesna in pontifikalna sveta maša v starodavni katedrali Svetega Jurija na Ptuju, ob 18.00 uri, ki jo bo v čast Svetemu Juriju in naši viteški bratovščini. V bližini hotela Mitra se bomo pričeli zbirati pol ure prej, saj bo procesija krenila proti cerkvi Sv. Jurija ob 17.45 uri. Ob tej slovesnosti bomo umestili  tudi letošnje viteške kandidate in komturje. 
 
Po slovesni viteški investituri, bo po protokolu, sledil večerni gala sprejem (ob 20.30 uri) z večerjo za redovne člane, prijatelje in povabljene visoke goste s kulturnim programom in plesom, v Minoritskem samostanu. Gala sprejem bo prirejen v čast predstavniku Lihtenštajnske knežje družine, S.D. Princu Nikolausu von und zu Liechtenstein in njegovi soprogi I.K.H. princesi Margaretha von und zu Liechtensteim ter novo umeščenim vitezom našega reda.
 
Po gala slovesnosti (po 24.00 uri) pa bomo imeli še AFTER PARTY v vinski kleti Hotela Mitra, ki ga pripravljajo člani našega poslovnega kluba. 

STARODAVNI PTUJ VABI NA SLOVESNO VITEŠKO UMESTITEV 2022

V jeseni 2022 načrtujemo novo viteško investituro, h kateri bomo povabili vse naše kandidate, ki so se prijavili do praznika Svetega Jurija. Po tem terminu že sledi prijava za umestitveno obdobje v letu 2023. Želimo namreč evidentirati čim več novih viteških kandidatov (za viteze in dame), ki jih viteško poslanstvo zanima in jim je lahko izziv.
 
Letos se oziramo v štajersko mesto, patrocinij Svetega Jurija, v starodavni Ptuj z okolico, kjer bo naš naslednji viteški shod. Program smo letos razdelili na dva odlična osrednja vsebinska sklopa:
  1. Poslovni-gospodarski forum: ZAKLJUČENO! Več: TUKAJ!
  2. Viteški dnevi 2022 na Ptuju: ZAKLJUČENO! Več: TUKAJ!
Vpisujemo že nove viteške kandidate in familijarje za leto 2023, zato vabimo vse, ki vas viteštvo nagovarja, da se nam pridružite: PRISTOP V RED
 

POGLED V PROGRAM LETOŠNJIH VITEŠKIH DNI

Po uradnem delu Poslovno-gospodarskega foruma bomo prisostvovali slovesnemu dogodku Viteških dni 2022, ki se bodo pričeli v petek zvečer, 23. aprila 2022, ob 18.00 uri z redovnim kapitljem. Ob 20.00 uri bomo srečanje nadaljevali s skupno večerjo, ki jo bomo zaključili z interesnim večernim “one to one VIP meetingom” v vinski kleti hotela.

  • Osrednji dogodek letošnjih Viteških dni bo v soboto, 24. septembra 2022, ko se bomo že v dopoldanskem času (ob 10.00 uri) udeležili bilateralnega sprejema lokalne skupnosti in ogleda muzeja na Ptujskem gradu.
  • Ob 12.00 se za uradne delegacije nadaljuje delavno bilateralno srečanje, za preostale goste pa bo na sporedu organizirano druženje v mestu, tudi turistično vodenje in ogled mestnih znamenitosti. 
  • V sobotnih popoldanskih urah bo sledila slovesna in pontifikalna sveta maša v starodavni katedrali Svetega Jurija na Ptuju, ob 18.00 uri, ki jo bo v čast Svetemu Juriju in naši viteški bratovščini daroval Mariborski nadškof in metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ. Ob tej slovesnosti bomo umestili  tudi letošnje viteške kandidate in komturje.
  • Po slovesni viteški investituri, bo po protokolu, sledil večerni gala sprejem (ob 20.30 uri) z večerjo za redovne člane, prijatelje in povabljene visoke goste s kulturnim programom in plesom, v čast, visokemu gostu in patronu reda, Lihtenštajnskemu princu.
  • V nedeljo, 25.09.2022, se uradni del programa v dopoldanskih urah zaključi.

Ptuj je staro mesto novih doživetij.

Grad nad mestom kraljuje enim najstarejših vinskih kleti in gleda na ulice z enim najbolj barvitih karnevalov na svetu in kurenti, katerih izjemnost je prepoznal tudi UNESCO.

Proštijska cerkev Sv. Jurija na Ptuju je izraz nepozabne sakralne dediščini, kjer lahko naši novi viteški kandidati prejmejo viteško čast v novi, a neminljivi slavi, ki gre viteškemu redu in domovini.
 
Blizu so terme, kulturno zgodovinska središča in odlična gostišča.
 
In v tem starodavnem središču, tudi nekoč komendi našega viteškega reda, bomo v jeseni 2022 pripravili Viteške dneve s slovesno viteško umestitvijo naših novih kandidatov.
 
Podroben program letošnjih viteških dni si lahko kmalu ogledate: TUKAJ!
 
Starodavni mestni pečat Ptuja se v listinah navaja kot tajni pečat mesta Ptuja (secretum civitatis). Gre za osnovi pečat Velikega mojstra Viteškega reda Sv. Jurija iz Koroške (rezidenčnega v Millstattu): rdeča barva simbolizira knežji status njegovega lastnika; podoba redovnega viteza Reda Svetega Jurija pa nam dokazuje, da je mesto Ptuj bilo član viteške bratovščine Sv. Jurija (ustanovi jo cesar Maksimilijan I., 17. septembra 1493 v  Innsbrucku, po letu 1503 pa pristopijo k formiranju posebnega cesarskega združenja Sv. Jurija, za učinkovito obrambo proti Turkom), in tako ima Ptuj, kot član te elitne skupnosti, sloves mesta, ki mu je Sv. Jurij že stoletja zaščitnik.

OPIS ZGODOVINSKEGA VIRA: “V sredini pečatnega polja stoji Sv. Jurij, ki z obema rokama drži kopje in zabada v žrelo zmaja, ki mu leži pod nogami. Sv. Jurij je upodobljen brez svetniške avreole, vendar napis pojasnjuje, da je upodobljen mestni zaščitnik, Sv. Jurij.

Če smo navajeni, da je Sv. Jurij skoraj vedno upodobljen kot idealiziran mladenič, pa je na tem pečatu svetnik upodobljen kot starejši moški, z brki in brado, ki je razpolovljena, in Melly, ki je podal opis pečatne podobe, trdi, da se dopušča primerjava s pečatom Velikega mojstra Viteškega reda Sv. Jurija domnevo, da je na tem ptujskem pečatu Sveti Jurij upodobljen v oblačilu takega redovnega viteza (verjetno v podobi Velikega mojstra reda).

Čaščenje Sv. Jurija je bilo razširjeno in že od 13. stoletja poznamo razna Jurijeva združenja, h katerim so pristopala tudi posamezna mesta, ki so imela zavetnika Sv. Jurija. Cesar Friderik III. je leta 1468 ustanovil nabožen Viteški red Sv. Jurija (Ritterorden des Hl. Georg) v čast Boga, Device, katoliške vere in avstrijske vladarske dinastije. Potrdil ga je papež Pavel II., svoj sedež pa je red imel na Koroškem v Mühlstadtu. V 16. stol. je red razpadel,  a nikoli bil ukinjen, tako so glavni samostan prevzeli jezuiti, posesti pa krona. Tudi na Bavarskem je bil viteški red sv. Jurija, ki ima nastanek v križarskih vojnah. Vitezi Svetega Jurija so bili oblečeni v posebno nošo, ki so jo nosili na jurjevo, 24. aprila, in 8. decembra, ob obeh redovnih praznikih.
Sv. Jurij je na pečatu v bogati noši, ki je bila tipična za 15. stoletje. Na glavi ima nizko čepico, podobno baretki, iz katere plapolajo daljši trakovi. Vitezov oklep je na prsih izbočen, na njem pa je viden širok latinski križ. Izpod oklepa mu pada drobno nabrana suknja, ki mu sega do kolen. Tudi roke in noge ima vitez zaščitene z oklepi, ki imajo na sklepih posebno oblogo s konico na koncu. Med oklepom in rameni mu vihra ogrinjalo. Meč, ki ga nosi vitez zadaj, je zataknjen za širok pas iz kovinskih obročev. Jurij stoji na zmajevem trupu, z obema rokama drži kopje, ki ga zabada v zmajevo žrelo. Zmaj ima štiri noge in krila, podobna netopirjevim, ter glavo s šilastima ušesoma, ki sta lahko tudi rogova.” 

Deus et Patria – Deus et Mundus!

Karantanski Viteški redu Sv. Jurija je v domovini in svetu poznan kot “kronani viteški red”, kar je velika stvar, saj je cesar z zlato kraljevsko krono okronal grb vitezov iz Koroškega Milja, to je rdeči križ Svetega Jurija. S tem dejanjem je Viteški red s svojimi vitezi in damami (sedaj imenovani tudi kronani vitezi), za vse čase prejel neminljivo nagrado za svoje viteške zasluge, ko je šlo za obrambo cesarstva pred Turki in v prizadevanjih za povzdigovanje Avstrijske vladarske hiše. Tako smo tudi Slovenci pridobili na domoljubni in državotvorni zavesti, saj je naš Viteški red edini, ki ga imamo Slovenci izvirajoč iz narodnega zgodovinskega ozemlja.

Gre za bogato kulturno – zgodovinsko izročilo Velike Karantanije! Skupaj se podajmo na  pot te naše – skupne žive dediščine in izročila slovenskega naroda!

Danes Viteški red gradi na povezovanju, solidarnosti in vzajemnemu delu za Kristusovo kraljestvo na zemlji.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške sledi bogatemu duhovnemu, kulturnemu in redovnemu (državotvornemu) izročilu, ki je dediščina njegovega nekdanjega statusa v Sveto – Rimskem cesarstvu. Pomenljiv je položaj in živ spomin, ki ga je zapustil  v katoliškem (apostolskem) svetu in med pravoslavnimi (ortodoksnimi) in ekumensko vpetimi kristjani.