Meni Zapri

PREDBOŽIČNO DRUŽENJE S ČLANI IN KANDIDATI

Viteškega reda Svetega Jurija iz Koroške

je potekalo v veselem adventnem času, v četrtek, 15. decembra 2022, v priznanem gostišču Maček v Ljubljani – Šmartno.

V tem obdobju smo že pričeli zbirati prijave za 2. krog pridružitve k našemu viteškemu redu, ki bodo potekale vse do praznika Sv. Jurija, to je do konca aprila 2023. Veselimo se naših novih viteških kandidatov in kandidatk, s katerimi krepimo našo skupno viteško poslanstvo v domovini in svetu! Praznični čas pa je tudi priložnost, da se skupaj poveselimo in nazdravimo prihajajočim praznikom. Viribus Unitis!

Jezus kliče uboge in preproste pastirje po angelih, da bi se jim razodel. Modre kliče s pomočjo njihove lastne znanosti. In ker jih spodbuja notranji tok njegove milosti, vsi tečejo k njemu, da bi ga častili. Vse nas kliče z Božjimi navdihi in se nam razodeva s svojo milostjo. Kolikokrat je ljubeznivo povabil tudi nas? In s kakšno pripravljenostjo smo mu odgovorili? (sv. pater Pij) 

V četrtem adventu je zagorela že četrta sveča, ki simbolizira ljubezen. Ta izvira neposredno od angelov. Naj vam četrta svečka v adventu ožari vaše srce z veselim pričakovanjem Božiča, ki sledi žareči luči ljubezni.

Pristop v naš viteški red je najhitreje mogoč preko našega e-vpisnika: TUKAJ!  Vpišite se in ste že danes lahko v krogu pridružitve kot naš novi viteški kandidat ali kandidatka (aspirant) ter tako izkoristite možnost, da doživite viteško čast že v prihajajočem letu 2023.

Na našem najbližjem prazničnem ali viteškem druženju vas bomo vodstvu reda že lahko predstavili kot naše nove člane – viteške aspirante (pripravnike), s katerim bomo v letu 2023 vnovič okrepili naš viteški red, ki mu je zaupano pomenljivo skupno poslanstvo za domovino in svet, pod varstvom nepremagljivega Svetega Jurija.