fbpx
Meni Zapri

Sklenjena je Sveta Zaveza – Aliansa med

Viteškim redom Svetega Jurija iz Koroške in
Svetim Konstantinovim redom Svetega Jurija

Deus et Patria – Deus et Mundus!

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške in Sveti Konstantinov red Sv. Jurija se pridružujeta Sveti Zavezi Svetega Jurija (Sacred Alliance of St. George). Redova namreč sledita bogatemu duhovnemu, kulturnemu in redovnemu (državotvornemu) izročilu, ki sta ga zapustila v katoliškem (apostolskem) svetu in med pravoslavnimi (ortodoksnimi) in ekumensko vpetimi kristjani.

Sveta Aliansa aktivno omogoča Karantanskemu Viteškemu redu Sv. Jurija, da učinkovito utrjuje in širi, v domovini in svetu, domoljubno zavest in bogato kulturno – zgodovinsko izročilo Velike Karantanije, ki je v Sloveniji organizirana kot Velika balija in priorat.

In hoc signo vinces!

Sveta Zaveza (Aliansa) ima tudi svojega skupnega predstojnika, ki je Veliki mojster in zaščitnik Svete Alianse (skupne in enovite zveze) in patron reda. Zaveza je ponosna tudi na svoje druge promenentne zaščitnike in patrone iz vrst visokega plemstva in duhovščine, komturje in viteze.

Poslanstvo Svete Alianse je ohranjanje, utrjevanje in pospeševanje rojalističnega gibanja na območju Centralne Evrope (MitteleuropaAlpska makroregija) in na Balkanu.

Viteški red Sv. Jurija iz Koroške (imenovan tudi Karantanski viteški red) gradi svojo ponosno zgodovinsko poslanstvo kot dedič Karantanije, saj je njegov so-zavetni Sv. Domicijan, ki je bil Karantanski vojvoda in svetnik (živel je okoli leta 800). Tudi pozneje ustanovljena Velika Karantanija (znotraj Sveto-Rimskega cesarstva) je opravljala ključno vlogo za zaščito (obrambo pa tudi sodelovanje) proti Bizantinskemu cesarstvu.

Eno izmed svetih in aktualnih poslanstev, ki jih je imel Viteški red Sv. Jurija iz Koroške, je bilo tudi cilj, da se osvobodi Konstantinopel iz rok Turkov in vrne nazaj v krščanski svet! Projekt križarske vojne proti Turkom sta vodila takratna cesar Maksimilijan I. Habsburški in papež Aleksander VI.

Sodelovanje domoljubov in ljudi dobre volje v gibanju Svete Alianse Sv. Jurija je danes, za vse nas, ko Evropa trpi krizo identitete in vrednot, aktualno in potrebno, kot še nikoli!

          Seal of Andreas Palaiologos, son of Thomas and titular ‘Emperor of Constantinople’ from the 1480s to his death in 1502. More: Palaiologos

Pridružite se članstvu in gibanju Svete
Zaveze – Alianse Sv. Jurija za dobro dežele!

Glede na svoje poslanstvo in poklicanost v Veliki Baliji in Prioratu Slovenija lahko delujete kot član Viteškega reda Sv. Jurija, to je kot redovni vitez ali dama; lahko pa tudi kot član Bratovščine Sv. Jurija, to je kot tretjerednik ali sotrudnik Viteškega reda. Vseh smo v našem viteškemu redu zelo veseli, saj s skupnimi močmidelujemo za nam lastno viteško poslanstvo, ki je za dobrobit reda, naroda in domovine!

Pišite in se nam predstavite na: info@viteski-red.si

 

Oblikuje se nova generacija viteških kandidatov 2020/21 za dosego viteške časti v našemu Viteškem redu in v Sveti Aliansi Sv. Jurija  

Veselimo se vseh, ki vidite svoje novo viteško poslanstvo v okviru našega viteškega gibanja. Po vaši prijavi oz. prošnji, da želite pristopiti med naše viteze ali v Bratovščino, vas bomo z veseljem povabimo na informativni pogovor.  Tak informativni pogovor je lahko tudi priložnostno srečanje članov viteškega reda (npr. viteški gala dogodek – najbližji bo spomladi 2021), ki pa so v teh “korona časih” vedno na preizkušnji. A generacija 2020 bo že lahko doživela viteško čast v letu 2021.

Od jeseni 2020 do pomladi 2021 aktivno zbiramo najbolj primerne viteške kandidate za članstvo v Viteškem redu in kandidate za članstvo v Bratovščini. V  jeseni 2021 pa načrtujemo, da bodo slednji že lahko deležni viteške časti, ko bodo napoteni na slovesno viteško umestitev, ki bo po vsej verjetnosti v sosednji Italiji ali Avstriji.

Aktualne informacije na fb strani: Viteški red Svetega Jurija iz Koroške

Mednarodno vpeto gibanje združuje rojalistično in domoljubno čuteče Slovence in Slovenke in vse ljudi dobre volje, ki se trudijo za nadaljevanje bogatega kulturno – zgodovinskega izročila in vrednot Mittelevrope. Viteški red je namreč živa kulturna dediščina, ki želi, da po teh vrednotah aktivno živijo in jih spoštujejo tudi drugi.

Poslanstvo Svete Alianse Sv. Jurija

Gre za sveto zvezo in zavezo, da se “S skupnimi močmi” lažje in učinkoviteje uresničuje poslanstvo in cilji, ki so pred nami! Redovni člani se temu gibanju pridružujejo v enovito organizacijo in pod vodstvom redovne Vlade Svete Alianse Sv. Jurija (Velika Balija in priorat Slovenija), ki se je v letu 2020 že konstituirala.

Ob rednem redovnem kapitlju se običajno izvede tudi slovesni sprejem novih članov (viteška investitura) in podelitev titularnih in dinastičnih nazivov novim sprejetim redovnim sobratom in sestram, ki bodo inkorporirani (dodeljeni) v enega izmed ciljih viteških redov.

Prijava kandidatov za članstvo v Viteškem redu in v Bratovščini Svetega Jurija  na: 

info@viteski-red.si

Na osnovi vaše prijave vas bomo kontaktirali, se domenili za srečanje in osebno predstavili obojestranske možnosti in pogoje za pridružitev in pristop v Viteški red ali Bratovščino. PRISTOP V RED: TUKAJ!

V Viteški red se lahko vpišete tudi preko spodnjega e-vpisnika. Na osnovi vaše predstavitve (kratkega opisa vaših življenjskih dosežkov in aktivnosti – c.v. kandidata) vam bomo nato lahko ažurno in pravočasno predstavili skupno poslanstvo za obnovo viteštva na Slovenskem in povabili k sodelovanju!

 

Mednarodno vpeto gibanje Svete Alianse Sv. Jurija združuje rojalistično in domoljubno čuteče Slovenke in Slovenke in vse ljudi dobre volje, ki se trudijo za nadaljevanje bogatega kulturno – zgodovinskega izročila in vrednot Mittelevrope, ki jo imamo, in da jo še bolj aktivno živimo. 

Veseli bomo, da se pridružujete domoljubnemu in viteškemu gibanju, saj povezujemo člane in redove v enovito, suvereno organizacijo, ki ji načeluje redovna vlada Alianse Sv. Jurija (Velika Balija in priorat Slovenija), le-ta pa se je uradno že konstituirala (10. oktobra 2020).

Načrtujemo sklop dogodkov in aktivnosti za uveljavitev našega gibanja; naslednje srečanje se načrtuje spomladi 2021, prim.: Gala sprejem Svete Alianse

Gre za sveto zvezo in zavezo, da se “S skupnimi močmi” lažje in učinkoviteje uresničujemo poslanstvo in cilje, ki so pred nami!

 

V krog Alianse vabimo zlasti ponosne nove viteške kandidate in vse druge častne Slovenke in Slovence, ki jim veliko pomeni živa kulturna dediščina in izročilo, zato ki se želijo pridružiti Sv. Aliansi.

V kolikor si želite pridružiti Sveti Aliansi Sv. Jurija in delovati v enem izmed viteških redov v okviru Sv. Alianse,  in se po svojih močeh truditi za dobro naroda in domovine, nas prosimo kontaktirajte s kratko predstavitvijo na: info@viteski-red.si