Program

Viteški red Svetega Jurija je v Sloveniji že pristopil k uresničevanju prvih karitativnih aktivnosti za uresničevanje temeljnega poslanstva viteškega reda, ki je v “organizirani obliki prostovoljne dobrodelnosti”.

Odločitev za človekoljubno pomoč in dobrodelni program

Viteški red nudi pomoč ter razvojne človekoljubne projekte v vseh panevropskih državah in po svetu, kjer  vitezi delujejo, ne glede na narodnost oziroma versko pripadnost. Prav tako skrbi za pomoči potrebne, medtem ko uči načela, ki bodo posameznikom pomagala, da bodo postali samostojnejši.

Veselo oznanilo nas uči, »naj ljudje nosimo bremena drug drugemu« (Gal 6,2). Na mednarodni ravni se red po svojih močeh aktivno karitativno vključuje, kadar ljudje utrpijo veliko škodo in se soočajo s težavami, katerih sami ne morejo rešiti. Viteški red Svetega Jurija je pripravljen ponuditi pomoč, ki jo omogočajo njegovi člani in prijatelji, ki delujejo v ožji skupnosti. Pri večjih projektih in nujnih karitativnih potrebah pa red računa na solidarno udeležbo in pomoč tudi širše skupnosti.

Človekoljubna pomoč je namenjena vsem ljudem v stiski, ne glede na njihovo versko ali drugo pripadnost, saj se red na mednarodni ravni vključuje v ekumenska prizadevanja in medsebojno sožitje in prijateljstvo med ljudmi.

V domovini vitezi in dame spremljajo socialno stanje v družbi, opozarjajo na krivice in jih po svojih močeh poskušajo razreševati, podpirajo človekoljubne in humanitarne projekte, da bo vsem življenje prijaznejše in človeka vredno, zato ponosno vršijo prve karitativne korake:

1. Seznanjajo zainteresirano javnost, organizirano in civilno družbo z svojim poslanstvom;

2. Prizadevajo si za aktivno pomoč v naravnih in drugih nesrečah;

3. Financirajo in spodbujajo projekte, ki pomagajo prizadetim skupnostim ali posameznikom;

4. Učijo samozadostnost in ljudem pomagajo k socialni, podjetniški in kulturni vključenosti.