fbpx
Meni Zapri

Viteški red Svetega Jurija je v Sloveniji že pristopil k uresničevanju prvih karitativnih aktivnosti za uresničevanje temeljnega poslanstva viteškega reda, ki je v “organizirani obliki prostovoljne dobrodelnosti”.

Odločitev za človekoljubno pomoč in dobrodelni program

Viteški red nudi pomoč ter razvojne človekoljubne projekte v vseh panevropskih državah in po svetu, kjer  vitezi delujejo, ne glede na narodnost oziroma versko pripadnost. Prav tako skrbi za pomoči potrebne, medtem ko uči načela, ki bodo posameznikom pomagala, da bodo postali samostojnejši.

Veselo oznanilo nas uči, »naj ljudje nosimo bremena drug drugemu« (Gal 6,2). Na mednarodni ravni se red po svojih močeh aktivno karitativno vključuje, kadar ljudje utrpijo veliko škodo in se soočajo s težavami, katerih sami ne morejo rešiti. Viteški red Svetega Jurija je priprav

ljen ponuditi pomoč, ki jo omogočajo njegovi člani in prijatelji, ki delujejo v ožji skupnosti. Pri večjih projektih in nujnih karitativnih potrebah pa red računa na solidarno udeležbo in pomoč tudi širše skupnosti.

Človekoljubna pomoč je namenjena vsem ljudem v stiski, ne glede na njihovo versko ali drugo pripadnost, saj se red na mednarodni ravni vključuje v ekumenska prizadevanja in medsebojno sožitje in prijateljstvo med ljudmi.

V domovini vitezi in dame spremljajo socialno stanje v družbi, opozarjajo na krivice in jih po svojih močeh poskušajo razreševati, podpirajo človekoljubne in humanitarne projekte, da bo vsem življenje prijaznejše in človeka vredno, zato ponosno vršijo prve karitativne korake:

1. Seznanjajo zainteresirano javnost, organizirano in civilno družbo z svojim poslanstvom;

  • poslanstvo viteza in z njimi povezane vrednote vitezi predstavljajo v različnih ustanovah, medijih in organizacijah, od vrtcev, domov za ostarele, pa vse do zasebnih, javnih in mednarodnih ustanov.

OBIŠČITE NAŠ AKTUALNI PROGRAM: Praznovanje Svetega Jurija 2021

Klavzura članov in prijateljev Viteškega reda v Ljubljani – Slovesno praznovanje praznika Sv. Jurija*
DOPOLDANSKI IN DNEVNI PROGRAM, 23. APRIL 2021:
Vsi novi kandidati za članstvo v našem Viteškem redu (vitezi, dame, tretjeredniki) se bodo ob prazniku Sv. Jurija osebno predstavili Vladi VRSJ na Klavzuri članov reda, kjer bomo pripravili krajše izobraževanje za poslanstvo v Viteškem redu Sv. Jurija iz Koroške, kateremu bo sledilo še spoznavno druženje.
Popoldne bo tudi sv. maša na Ljubljanskem gradu v čast zavetniku Ljubljane, Sv. Juriju.
KLAVZURA REDA BO NA TEMO: Sledite svojemu poslanstvu, saj pridružitev “Karantanskemu” viteškemu redu, predstavlja našo skupno živo kulturno – zgodovinsko dediščino slovenskega naroda! Skupaj lahko uresničimo starodavno redovno in viteško poslanstvo, ki nam je zaupano. To pa je v ohranjanju in negovanju izročila Sveto Rimskega cesarstva.
Na dogodek bomo povabili vse naše člane, kandidate in podpornike. V kolikor še niste naš član se nam pridružite: TUKAJ!    Prijazno vabljeni!
*Dogodek bomo prilagajali aktualni epidemiološki sliki v družbi, ki se očitno že izboljšuje, a vseeno ji bomo sledili na vseh točkah programa.

2. Prizadevajo si za aktivno pomoč v naravnih in drugih nesrečah;

3. Financirajo in spodbujajo projekte, ki pomagajo prizadetim skupnostim ali posameznikom;

  • Dobrodelna srečanja v okviru družabnega programa
  • Vsakoletni dobrodelni Jurijev – Domicijanov gala ples

4. Učijo samozadostnost in ljudem pomagajo k socialni, podjetniški in kulturni vključenosti.

Aktualni prazniki in slovesnosti, ki jih vitezi in prijatelji praznujemo skupaj:

  • Slovesno praznovanje naslovnega redovnega praznika Sv. Jurija; petek, 23. april 2021; Več: Praznovanje Svetega Jurija 2021

  • Dan državnosti RS (30. obletnica samostojnosti); petek, 25.6.2021

  • Knezov dan (osrednji državni praznik Kneževine Lihtenštajn); 15.8.2021

  • Viteški dan, Generalni kapitelj reda – jesen 2021

  • Božično praznovanje – december 2021.