Poslanstvo viteškega reda

Prve konkretne korake, da je prišel Karantanski viteški red tudi na Slovensko, smo storili v letu 2013 s pomočjo mednarodnega Združenja Slovensko-Lihtenštajnskega prijateljstva, v okviru katerega deluje Viteški red Svetega Jurija iz Karantanije kot redovni viteški priorat in interesna skupine domoljubov in rojalistov. Viteški red je pomenljivo opredeljen kot živa kulturna dediščina Karantanije, saj je edini red slovenskega naroda, ki ima svoj izvor na slovenskem nacionalnem ozemlju, s tem pa je tudi v ponos skupnemu alpskemu krogu, znotraj katerega živimo. Red izvira iz Koroške oziroma širše iz območja nekdanje Karantanije, kjer je imel red tudi svoj prvi zgodovinski sedež v mestu Millstatt (Koroška), ki je eden od izvirov današnje suverene Slovenije. Tu je bil tudi dom in sedež sv. Domicijana, karantanskega vojvode in svetnika, ki so ga vitezi med drugim častili in se mu priporočali.

Suvereni imperialni viteški red Sv. Jurija danes deluje tudi v Sloveniji, kot Priorat Slovenija, samostojna nacionalna provinca, ki je sestavni del enotnega reda delujočega na območju osrednje Evrope. Danes je slovenskih vitezov že dovolj, da lahko tvorijo svojo lastno nacionalno in ozemeljsko enoto, priorat (organizacijo) tudi v okviru države Slovenije. Sam red ima v naprej določen zgodovini grb, geslo, prapor in simbole, katere črpa iz časov Viteškega reda Sv. Jurija na Koroškem, ki spada med zgodovinsko zapuščino Karantanije, katere naslednica je danes tudi Slovenija. Red ima za svoj simbol rdeč kronani križ Svetega Jurija, ki jim ga je ob svoji ustanovitvi podelil cesar Friderik III., nato pa je ustanovitev reda potrdil še papež Pavel II. Pridobljene pravice in časti viteškega reda so nato potrjevali tudi drugi Habsburški suvereni, pa tudi papež (cesar Maksimilijan I. je s podporo papeža Aleksandra VI., ustanovil in poimenoval našo viteško bratovščino za »kronane viteze«).

Poslanstvo

Naš temeljni cilj je delo za dobro družbe. Viteški red Sv. Jurija je živi del kulturne in zgodovinske dediščine slovenskega naroda, ki s svojo prisotnostjo bogati narodovo kulturo in ohranja spomin njegove zgodovine. Vitezi in dame s svojim delom in vzorom živimo plemenite modrosti viteškega poslanstva, in si prizadevamo za dobro in napredek svoje domovine, s tem pa tudi sveta, vse pa izročamo milosti in varstvu Bogu, za njegovo večjo čast in slavo (Deus et Patria – Deus et Mundus). Zavzemamo za socialno vzdržen in etičen model družbe, za družbo vrednot ki spoštuje krščanski etos, in ki tako na lokalni, kot na evropski ravni omogoča razvoj kulture in gospodarstva.

Tretjeredniki, Prijatelji Viteškega reda pa se pod geslom Viribus Unitis trudijo z združenimi močmi pomagati redu na vseh področjih, zlasti pa na področju dobrodelnosti, družbe in kulture. Poslanstvo tretjerednikov je tudi približati delovanje, zgodovino in poslanstvo reda širši javnosti.

Vse dame, vitezi in prijatelji Viteškega reda Svetega Jurija se trudimo svoje poslanstvo živeti čim bolj aktivno, plemenito in častno, ter biti predani svojemu narodu in njegovemu razvoju na vseh področjih. Preko svoje zgodovine se samozavestno povezujemo tudi z drugimi narodi, da se tudi sami čim bolj vključujemo v mednarodno skupnost.

Vrednote

Prisegamo na viteške vrednote, ki izhajajo iz viteškega kodeksa, to so v prvi vrsti občečloveške vrednote, ki so vedno aktualne in spoštovane:

Red zagovarja kulturno in socialno odličnost v družbi, s katero se povezuje preko različnih družbeno angažiranih vsebin in različnih dobrodelnih, socialnih in kulturno osvetljenih projektov. Pri tem red sodeluje in se povezuje z vrsto strokovnjakov, s socialno pozitivnimi organizacijami in mednarodno diplomacijo v Sloveniji in svetu. Skozi zgodovinski ideal viteštva želimo promovirati in uveljaviti vlogo slovenstva in panevropske ideje.