Dobrodelni projekti

V maju 2014 začenjamo z dobrodelnim programom, ki smo ga poimenovali “Odgovor srca na potrebo duha“.

Vitez je sočutni bojevnik današnjega časa. To, kar ljudi dela ljudi, je sposobnost sočutja. Najbolj prvinska realizacija sočutja pa je dobrodelnost kot konkretna pomoč sočloveku v stiski. In prav ta dobrodelnost je osnova in bistvo delovanja Viteškega reda Sv. Jurija. Temeljno poslanstvo reda je “organizirana oblika prostovoljne dobrodelnosti”. V ta namen je tudi oblikovanje posebnega “viteškega dobrodelnega sklada,” ki je v današnjih težkih časih še kako potreben. Stiska ljudi v naši družbi je vedno večja, in kot “odgovor našega srca na potrebo duha” je, da se Prijatelji Viteškega reda aktivno, po svojih najboljših močeh, vključimo v pomoč in blaženje stiske bližnjega.

Plemenito in viteško je pomagati kulturi in biti mecen različnim kulturnim dejavnostim. Ena izmed temeljnih nalog viteza je njegova dobrodelna angažiranost. Viteški red Sv. Jurija, poleg zagotavljanja karitativnih potreb ljudi, prispeva tudi za potrebo kulture in za ohranjanje in pomoč določeni kulturno – zgodovinski dediščini. Kultura je tisti garant – vez – človeštva in njegovih dosežkov, ki nas tudi duhovno povezuje z predniki in zanamci. Tudi letos so se vitezi odločili, da bodo z veseljem, v času viteških dni in investiture novih vitezov in dam v Piranu, ob prazniku Sv. Jurija v aprilu, po svojih močeh darovali za cerkvene zvonove v Piranu.

Prijatelji Viteškega reda želimo ravno tako pozorno in zavzeto “prisluhniti duhu” v naši domovini, saj se zavedamo, da so pomoči potrebni vedno med nami! Z vsemi ljudmi dobre volje v Sloveniji želimo prispevati svoj kamenček v mozaik dobrih del. S skupnimi močmi pa nam bo tudi uspelo – za srečo in nasmeh nekomu, ki ga bomo osrečili, saj mu bomo skupaj solidarno pomagali!

Pripravljamo sklop prireditev za podporo ogroženim ali pomoči potrebnim. Pričenjamo razpravo o socialnem stanju in družbeno razvojnih možnostih, ki jih imajo danes talentirani mladi v naši družbi.  Zbiramo predloge in pobude iz vrst naših članov, ciljnih javnosti, na kateri osnovi, bomo nato določili določeno ciljno skupino ali posameznika, ki jim bomo namenjali našo pomoč. Podpreti želimo ogrožene mlade in družine, talentirane športnike, nuditi podporo šolajočim talentiranim mladim iz področja znanosti, kulture, umetnosti…

Preko različnih dobrodelnih prodajnih akcijah, srečanjih, srečelovih in drugih družabnih prireditvah bomo zbirali namenska sredstva za dobrodelni sklad, pri tem pa ciljni javnosti tudi predstavili konkretno pomoč, cilje ali potrebe današnje družbe, za pomoč posameznikom, ustanovam ali pomoči potrebnim družinam.

Pri nakupu naših viteških promocijskih izdelkov že lahko solidarno prispevam v dobrodelni sklad

Za plemenite namene dobrodelnih akcij namenjamo tudi določen del prihodka iz naše Viteške spletne trgovine. V ta namen smo razvili kolekcijo viteških promocijskih majic, saj z nakupom le-teh prispevate tudi dobrodelno. Sorazmerni del prihodka namreč vlagamo v dobrodelni sklad, cilje talentiranih mladih ali bližnjega v stiski.

Odločili smo se za uradno “viteško dobrodelno majico“, katere čisti zaslužek gre za konkretno dobrodelno delo. Naša “karitativna majica” je elitna polo majica z uvezenim viteškim križcem, saj z njenim nakupom pomagate k plemenitemu cilju naših dobrodelnih projektov. Za vse prave srčne viteze imamo že na voljo prve “viteške polo majice“. Naj bo ta majica prepoznavni simbol vseh, ki so “viteško” zaslužni za dobra dela v naši domovini in svetu! 

Vrednost organizirane dobrodelnosti ni samo v tem, da se s sredstvi neposredno blažijo socialne stiske, nesreče in siceršnje bridke preizkušnje mnogih posameznikov ali družin, ampak predvsem v tem, da je ta dejavnost nepogrešljiva pri humanizaciji celotne družbe in pri razumevanju socialne države.

Nekateri štejejo dobrodelnost za – privilegij! Toda dobrodelnost je več kot samo “privilegij”, je presežek srca. Je odgovor srca na potrebe duha.

»Dobrota je naš notranji glasnik in svetovalec. Kolikor poslušamo njen nasvet, toliko imamo notranjega miru in sreče.«

– Anton Trstenjak